girl groups list :
- YVA
- Pop Ladies
- Studentes (Mokinukes)
- Sirdeles
- Magnit
- MIS (Rugiagelis, Vysnios)
- Braskes
- Sokoledas
- Man-Go
- 4 Roses (Queens of Roses)
- Blogos Mergaites
- Pinup Girls
- 69 Danguje
- Dyvos
- Sirenos
- HIT
- Olialia Pupytes (Naujos Pupytes)
- Sarka

Some bands used a different names.